z13

Udbydere af internet idag er mangefold. Det samme gælder udbydere af forskellige ydelser, der har internettets muligheder som forudsætninger. Ordets betydning indikerer med rette, at der er tale om et vældigt udspændigt informationsrigt net, der interpenetrerer husholdninger, arbejdspladser, og regeringskontorer verden over. Det banale ved denne kendsgerning er dog ofte overskygget af de mere spindsfindige facetter. Navnlig dem, der har at gøre med internettets sikkerhed og stabilitet. Dette findes der råd for, og også nogle der sikrer dig at du opnår størst mulig anonymitet på nettet.

VPN

Hvad kendetegner en åben net forbindelse?

En åben netforbindelse kan i al sin korthed betegne det forhold, at der mellem dig og din netudbyder eksisterer en komplet transparens, der gør din browserhistorik og dine forskelligartede digitale spor tilgængelige, når du tilgår nettet. Det er væsentligt i denne sammenhæng at ihukomme, at data der transmitteres når du bevæger dig rundt på internettet, fungerer som et sprog. Et sprog, for de af dem der har kendskab  til grammatikken, er ensbetydende med at have tilegnet sig en færdighed, nemlig dén at lære et nyt tegnsystem at kende, og de kan derefter frit benytte sig af det efter behov.

En åben netforbindelse kan ud fra fra dette princip forstås som værende en anordning, der tilgængeliggør internettets trafik som et sprog, som det er muligt for alle at tale. Denne form for offentlig tilgængelig sprog kan forefindes i privat regi, eller offentlige steder. I sidstnævnte tilfælde som et gratis hotspot, som det ofte ses på caféer, biblioteker etc. Fordelen er den transparens og tilgængelighed, som dette muliggør. Ulempen, som vi skal se, er tværtom er markant øget sårbarhed for fjendtlige indgreb, overvågning og generel datamisbrug

VPN

VPN tilbyder anonymitet og krypteret data

I den bibelske fortælling om babelstårnet, vælger en forarget gud at lade menneskenes oprindelige fælles tungemål forvirre, så der ikke længere er åbenhed og forståelse mellem de kommunikerende parter. Den åbenhed, der eksisterer mellem bruger og netudbyder, kan også være udsat for et babelsk indgreb, via det såkaldte VPN. Akronymet er engelsk og betegner et Virtual Private Network, en anordning der basalt set sikrer, at nettrafikkens kodesprog krypteres og dermed gøres utilgængeligt for potentielle brugere af den pågælgende netforbindelse. Det græske ord kruptós, hvis betydning betegner noget som er hengemt eller skjult, markerer i denne sammenhæng noget meget væsentligt ved VPN forbindelsen. For det er i form af et for udefrakommende uforståeligt, hengemt kodesprog at datamængden passerer gennem forskellige kontrolposter, indtil der foreligger et meningsfuldt sprog, som  til sidst tilsynekommer på VPN serveren. Denne manøvre skjuler din netaktivitet fra netudbyderen, og det tillader dig derved at nyde en særdeles stabil anonymitet, i sikkerhed fra forskellige fjendtlige former overvågning der martrer de åbne forbindelser.

Hvad fordelen ved en anonym netforbindelse kan være

Det kunne synes plagsomt, at skulle beskytte sig selv og sine data i så omfattende grad, som det lader til at være tilfældet med en VPN. Måske lurer der endvidere en mistanke om, hvorvidt selv denne forbindelse kan siges at være så sikker, som den hævdes at være. Hertil kan siges, at endskønt VPN forbindelser er begrænset af de respektive former for internetlovgivning i de enkelte lande, der kan have betydning for hvilke datamængder der lagres, er selv denne caveat mindre signifikant set i forhold til den anonymitet, som VPN bibringer. For i modsætning til  åbne netforbindelser, kan den markant øgede beskyttelse ifm. søgning være til stor gavn, ikke blot for de af dem. der ønsker større privatliv, men også for visse fagområder, der har nødig at skulle kunne bevæge sig frit i deres søgning efter eksempelvis ømtålelige informationer på nettet.