z13

Mange virksomheder i Danmark har travlt for tiden. Efter nedlukningerne er der nu gang i hjulene igen, og erhvervslivet buldrer frem. Også indenfor den offentlige sektor er der pres på, for at få tingene til at køre hurtigere og mere effektivt. Alt dette er kun glædeligt, men der kan være behov for nye systemer, der yderligere optimerer arbejdsprocesserne, så alle kan følge med. Her er det vigtigt at medarbejderne er motiverede til at indoptage den nødvendige læring.

Ofte møder nye systemer skepsis hos medarbejderne, som jo har vænnet sig til det gamle og føler sig hjemme i de vante arbejdsgange. En sådan skepsis kan være en forhindring for indlæringen af det nye. E-learning udvikling tager højde for denne skepsis, når der udvikles læringsprogrammer til nye systemer. Skepsissen bliver vendt til motivation, så barrieren nedbrydes og læringen kan strømme frit. Dette er første skridt til et effektivt og optimeret e-learning-forløb.

Uden motivation opstår der træghed

Er man ikke motiveret for at lære, så skal der bruges en masse tid og krudt på at overstige den skepsis, der ofte opstår hos en medarbejder, som skal sættes ind i nye procedurer. Der er ikke noget unaturligt i at man er skeptisk, men det er uhensigtsmæssigt for indlæringen. Derfor skal det vendes til motivation, så medarbejderen bliver åben for det nye.

Hos E-learning Specialist har man arbejdet meget med denne problematik. 20 års erfaring inden for området, kombineret med den nyeste viden, giver udviklerne optimale kompetencer til at nedbryde barriererne, så ny viden frit kan flyde. Til gavn for både virksomheden og medarbejderen. Det er et greb, som virker helt utroligt godt, og giver et helt andet flow i indlæringen. Det skaber tillid og selvtillid. Alt sammen ting, der yderligere optimerer perceptionen.

Forløbets sammensætning er afgørende

For at det skal give mening er det vigtigt for indlæringen at rækkefølgen af informationer bliver introduceret i den rigtige rækkefølge. Hos E-learning Specialist sidder dedikerede udviklere parat til at knække også denne nød, så tilrettelægningen af forløbet føles naturlig for dem, der skal optage læringen. Det kan ikke undervurderes hvor stor betydning den rigtige rækkefølge af informationer er for en succesfuld indlæring.

Føler man at vejen til forståelsen af nye systemer er naturlig og ligefrem, så vil man få den ene aha-oplevelse efter den anden. For forløbets sammenhæng får det hele til at give mening. Der skal specialister til at skabe det rigtige forløb, så det føles naturligt for medarbejderen, der skal anvende alle disse informationer og omsætte dem i praksis.

Det nye tages i brug

Er man blevet introduceret til de nye systemer med et motiverende og veltilrettelagt forløb, så er man helt klar til at tage det i brug og udnytte det optimalt. Det er helt logisk.