z13

Når det kommer til IT er tendensen, at se fremad og gisne om hvad fremtiden bringer indenfor området. Det kan næsten virke omsonst, at bruge tiden til at se tilbage på en industri, der udvikler sig med den hast, der her er tale om.

Alligevel vil nogen dog mene, at man for at kunne komme med velfunderede bud på, hvad der kommer til at ske i fremtiden, er nødt til først at forstå fortiden. Derfor kommer her en kort gennemgang af de seneste års udvikling, hvor vi står i dag og nogle bud på, hvad der er i vente i morgen.

Fortiden

Informations teknologi er en fælles betegnelse for behandling og indsamling af informationer ved brugen af computere. Siden 1960erne har denne nye måde at arbejde på gjort så store skridt, at der i dag ikke findes mange unge mennesker, der kan fortælle om, hvodan verden fungerede før teknologien gjorde sit indtog. Som udgangspunkt var IT et redskab forbeholdt arbejdspladsen, og her blev det brugt til at lagre og indsamle data og lave små udregninger.

Hele den moderne udvikling indenfor området er sket indenfor de sidste 50 år. Vi skal altså ikke se ret langt tilbage for at komme til begyndelsen af det vi i dag tager for givet og nærmest ikke kan huske en hverdag uden.

I dag bygger alle de store industrier på elektroniske løsninger, der støtter de arbejdsprocesser, der er i et givent firma.

Igennem de seneste år har vi set en kæmpe udvikling indenfor IT, der bare synes at fortsætte. Vi oplever også, at IT er blevet allemandseje. Derfor er der også rivende udvikling i jobmarkedet omkring de teknologiske løsninger med nyt oprettede jobtitler som IT-konsulent og IT-ansvarlig i firmaregi.

IT i dag

I dag har i alle adgang til en teknologi, der for ikke så mange år var forbeholdt industrien. Vi har smartphones, tablets og computere i hjemmet med adgang til internettet, email konti, arbejdsark, tekstbehandling og en lang række andre IT systemer vi tager for givet i hverdagen.

Indenfor industrien og arbejdespladsen er IT i dag en uundværlig del af hverdagen. Det er ikke længer muligt, at arbejde uden brugen af teknologi og informationsdeling i en eller anden grad.

Vi ser i højere grad, at firmaerne opretter stillinger og afdelinger til at varetage denne del, da den efterhånden fylder så meget og udvikler sig så hurtigt, at der skal eksperter til, for at sikre den mest hensigtsmæssige anvendelse.

Indenfor uddannelsesområdet er der også sket en stor udvikling, ikke bare bygger alle videregående uddannelser på intranet og informationsdeling på diverse digitale platforme, der er også oprettet hele linjer og uddannelser indenfor Informationsteknologi.

Fremtiden

Et godt bud på fremtiden er, at de devices, der allerede i dag betegnes som selvlærende bliver endnu mere udviklede og derfor endnu mere intelligente. Indenfor den nærmeste fremtid – indenfor 10 år – vil vi i alle brancher arbejde side om side med elektroniske kollegaer, der ikke bare assistere os men også er lærende og ril stadighed udvikler sig selv.

For at komme det i forkøbet bliver det nødvendigt, at sætte ind tidligt, i folkeskolen, og lære børn helt ned i de mindste klasser, at bearbejde data og informationer ved hjælp af teknologien i stedet for gennem egne processer.

I det hele taget halter uddannelsessystemet vældigt efter den digitale udvikling og det betyder, at der, hvis udviklingen skal indhente samfundet, er store og omfattende ændringer i farvandet for den struktur folkeskolen og de videregående uddannelser i dag arbejder ud fra.

Herudover skal vi med den erfaring vi samler nu, forberede os på et endnu større boom i den mængde information vi hver dag udsættes for – og kvaliteten af denne. Vi får større medansvar som borger for, at sikre kvaliteten og ægtheden af den information, der spredes med lynets hast.

Vi skal også forholde os til – som Bill Gates allerede har omtalt – at robotter kommer til at udføre arbejde, der før blev udført af mennesker. Derfor kan det være en ide at indføre beskatning af robotter, der skal hjælpe med at dække tabet af indkomst fra det arbejde robotterne kommer til at udføre.

Her er visse forskeres bud på fremtiden anno 2029.

 

Samfundet og individet

Med den fart udviklingen har i dag kan det være svært at følge med. Vi vil i større grad opleve, at dele af befolkningen kommer til at have svært ved at forstå og manøvrere i et mere og mere digitaliseret samfund bygget på IT-systemer.

Manglende forståelse for den rivende udvikling kan være med til at skabe mistilid og utryghed blandt de borgere, der falder igennem nettets masker. Derfor er det vigtigt, at vi finder en hensigtsmæssig måde, at holde et tempo, hvor alle kan følge med. Her kommer ideer, som den Bill Gates’ (nævnt ovenfor) i spil, da den lægger en naturlig dæmper på udviklingen gennem økonomi.

Nu handler det om at samfundet ret hurtigt skal finde en løsning, der kan understøtte den udvikling vi ser i dag – og sørge for, at den bliver hensigtsmæssigt implementeret i forhold til den base af borgere den skal bygge på.

Det kommer altså til at kræve en stor indsats, at følge med udviklingen og udnytte de fantastiske ressourcer der er tilgængelige. Men på den anden side er det også en opgave i sig selv, ikke at blive grebet af stemningen, så at sige.

Vi skal lære at gøre brug af den teknologi vi har og udviklen en organisk, så hele samfundet kan følge med. Men når det så er sagt, kan vi på ingen mulig måde komme udenom den store rolle informations teknologien allerede har på vores hverdag – og at den indflydelse kun kommer til at vokse og blive mere omfattende.