z13

Vi lever efterhånden i en verden, hvor vi i større og større grad ser på vores omgivelser igennem forskellige apparater. Eksempelvis bruger mange mennesker en meget stor del af deres tid på at kigge på deres telefoner og igennem kameraet på disse telefoner. Det er blevet til en levevej, at vi oplever verden igennem et kamera, som man eksempelvis kan se med teknologierne virtual reality og augmented reality.

 

Denne måde at leve på kan også eksemplificeres gennem droneteknologi. Droner bruges nu til dags til mange forskellige ting. De bruges til at lave film med, de bruges til koncerter, og så bruges de også i krig. Droner har altså været med til at ændre den måde, vi ser verden på og den måde, vores teknologi ændrer sig på generelt.

 

Hvad er en drone

Droner er fjernstyrede fartøjer, der enten kan køre, flyve eller sejle. De er specielt karakteriseret ved, at de er ubemandede, så man kan styre dem med en fjernbetjening fra lang afstand. Droner findes i mange forskellige størrelser, men de mest kendte er nok de små kameradroner, man bruger til at filme med. Dog kan droner bruges til mange andre ting end at filme.

Her er et muligt svar på spørgsmålet , hvad er en drone:

Perfekte og præcise målinger

En af grunden til, at droner er så effektive, er deres præcise skanningsteknologi. De kan bruges til at måle forskellige landskaber og terræner, og det kan de gøre meget præcist. Eksempelvis kan de scanne et terræn ned til mindste detalje og tegne en virtuel 3D-gengivelse, som man så kan se på sin computerskærm.

 

Derudfra kan den så måle, hvordan vandet eksempelvis vil strømme, hvis der skulle komme oversvømmelse. På den måde kan droner altså være med til at forebygge ellers uundgåelige uheld på en smart og effektiv måde.

 

Et stort potentiale for fremtiden

Droner er udstyret med mange forskellige sensorer og kamera, der kan bruges til at måle og fotografere et utal af forskellige ting. En af de brancher, hvor droner især har et stort potentiale, er ingeniørbranchen. Her kan droner bruges til at lave mange forskellige præcise målinger, der kan gøre det lettere at planlægge forskellige bygningsarbejder.

 

Eksempelvis kan en drone gøre arbejdet lettere med at inspicere bygninger, broer eller vindmøller. De kan altså med præcise målinger fastlægge, hvordan et bestemt renoveringsarbejde skal gøres.

 

Droner er også udstyret med sensorer, der er varmefølsomme, og på den måde kan de være med til at opdage ting, vi ikke kan se med det blotte øje. For eksempel kan en drone være med til at afsløre et gasudslip. Med disse smarte teknologier kan droner meget vel gå hen og blive en helt uundværlig del af vores liv i fremtiden.

 

Bliv dronepilot og udvid dine muligheder

I princippet kan alle købe en mindre drone og flyve rundt med den. Der er bare nogle bestemte regler, der gælder, når det komme til at flyve med droner. Har du ikke et dronebevis, kan du ikke bare flyve med den alle steder. Dette kan du dog komme til, hvis du tager et kursus, hvor du bliver uddannet i at flyve med forskellige droner.

 

Når du er uddannet efter dette kursus, så kan du flyve mange forskellige andre steder end bare hjemme i haven. Med et dronebevis kan du flyve inde i byer, der har givet deres tilladelse til det. Det betyder altså, at du må flyve tæt på mennesker inde i byer, men det kræver selvfølgelig, at man holder en god afstand til forbipasserende. Du kan eksempelvis flyve inde i byer for at inspicere huse eller for at optage til en film.

 

Med et dronebevis må du også flyve tættere på lufthavne end normalt. Du må også flyve tættere på større veje, der har en hastighedsgrænse over 70 km/t. Det kræver dog et særbevis, hvis du vil flyve over vejen.

 

Der findes mange forskellige kurser, når det kommer til droneflyvning. Du kan både lære at flyve større og mindre droner, og så findes der forskellige former for pakketilbud. Et eksempel er hos den autoriserede skole droner.dk, der holder kurser i droneflyvning forskellige steder i landet, herunder København og Århus.

 

Droner vil fylde meget i fremtiden

Som situationen er lige nu, bruger vi allerede droner til en masse forskellige ting. Vi bruger det til at forbedre vores viden om naturen, infrastrukturen og samfundet. Vi bruger den til at lave de nyeste film med, og så bruger vi dem endda også til live-underholdning til koncerter eller andre store shows.

 

Det er en teknologi, der er i evig udvikling, og den bliver i større og større grad en meget betydeligt del af vores måde at leve på. Lige nu findes der ikke en smartere teknologi til at lave analyser med, og derfor vil droner helt bestemt komme til at fylde rigtig meget i fremtiden.

Inden gå går igang med din droneflyvning så husk at tjek op på dronereglerne her.