z13

Da visse brancher først begyndte at blive digitaliseret, sagde den brede befolkning og mange af de større aktører stadig, at det var noget pjat, en fase, som ville forsvinde igen. Med årene er fasen dog blevet længere og længere, og der er næppe nogen tilbage, som ikke mener, at digitale løsninger er vejen frem. Så hvorfor er der så så mange ting, som stadig mangler at blive digitaliseret for alvor? Er det, fordi vi ikke vil fremad? Her kan du læse lidt om de mange fordele og eksempler på digitale løsninger, som vil give din virksomhed et forspring i en tiltagende digital verden.

Digital verden

Digital job- og kandidatsøgning

Et godt eksempel på, hvordan digitale løsninger er vejen frem, er jobsøgningsmarkedet, hvor digitaliseringen for alvor er ved at overtage. En virksomhed som Ageras Group er et eksempel på dette. Her kan man som jobsøgende se stillinger hos gruppens tilknyttede virksomheder, ligesom man som virksomhed kan tilknytte sig og derved komme i kontakt med relevante jobsøgende, typisk inden for revisorlignende stillinger.

Hvorfor er digitale løsninger vejen frem inden for lige netop jobsøgning? Jamen, når man tænker over det, giver det faktisk rigtig god mening. Som virksomhed har det altid været svært at nå ud til de rette kandidater. Avisopslag er lidt som skud i tågen. Man får alle mulige kandidater, der slet ikke er oplagte til opgaven, og man er ikke sikker på at nå ud til de rigtige.

Med digitaliseringen er det blevet meget lettere både for arbejdsgivere og jobsøgere, da stillingerne og ansøgerne helt automatisk samler sig på portaler, som gør det langt mere overskueligt. Samtidig kan algoritmer hjælpe med at sikre, at ansøgere bliver matchet til passende jobs.

Jobsoegning

En del af samfundets udvikling

Når man vælger en digital løsning, er det ikke nødvendigvis blot løsningens effektivitet, man har for øje. Man kan også se digitaliseringen i et bredere billede. Hvad enten det er juridisk rådgivning, regnskaber, jobsøgning, markedsføring eller et hvilket som helst andet område, er der næppe tvivl om, at den store bevægelse går i den digitale retning. Det gælder også samfundet helt generelt.

Derfor er dét at være med på vognen i forhold til digitale løsninger en god idé, også selvom det måske ikke gør den store forskel i enkelttilfældet. Det er nemlig altid vigtigt at være med på vognen og vide, hvad der sker, så man er opmærksom på nye udviklinger i samfundet. Dette er også med til at styrke virksomhedens image udadtil, så den virker moderne, frisk og tjekket.